2019 03 22 jaarvergadering

Op vrijdag 22 maart 2019 heeft de jaarvergadering weer plaatsgevonden van de seniorenvereniging Heythuysen. Ondanks het fraaie lenteweer waren er toch nog 75 leden aanwezig.
Alle leden hadden tevoren een uitgebreide agenda ontvangen met deze keer ook een financieel overzicht van de exploitatie en de balans.
Gegeven het structureel tekort op de exploitatie werd besloten om de contributie voor dit jaar en volgend jaar te verhogen naar € 22,50 per persoon per jaar.
Het jaarprogramma dat eenieder al thuis had ontvangen werd door de afzonderlijke commissievoorzitters nog kort toegelicht.
Na de vergadering was er nog een entertainment met het duo Bep en Bets.