2021 06 29 Bericht van het bestuur

Beste leden,
Bijna 1,5 jaar houdt het coronavirus ons in haar greep.
Gelukkig gloort er nu meer hoop dat onze samenleving geleidelijk aan open kan gaan. Wij zijn verheugd dat er voor onze vereniging weer mogelijkheden komen om activiteiten te hervatten.
Zoals u in dit blad kunt lezen zijn de fitness en wandelgroepen inmiddels weer gestart. In september is er een lezing gepland, georganiseerd door onze educatiecommissie.
We bekijken ook of het mogelijk is om het kienen, het eetpunt enzovoort op een voldoende veilige manier te kunnen hervatten.
Intussen bereiden wij ons voor op de viering van ons 60 jarig jubileum dit jaar.
De in enkele jaren traditie geworden zomervakantieweek is helaas nog niet volledig uitvoerbaar. Op 1 augustus aanstaande zal wel de openluchtmis plaatsvinden bij het pesthuisje van Zorgcentrum Elisabeth. Tijdens deze dienst zullen wij ook onze overleden leden herdenken. Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad.
In verband met aanstaande verhuizing zal ons bestuurslid Cocki Westerburgen het bestuur gaan verlaten. Voor deze vacature en openstaande vacatures van vorige jaren hebben wij Bert van Tilburg en Adri van Bruggen bereid gevonden mee te draaien met het bestuur om eventueel in de eerstvolgende ledenvergadering van 15 oktober aanstaande voorgedragen te kunnen worden als nieuw bestuurslid. Daarnaast hebben wij nog een vacature.
Graag nodigen wij u uit om uzelf dan wel iemand anders voor te dragen als kandidaat voor een bestuurslidmaatschap.
Blijf gezond en zie om naar elkaar
Bestuur Seniorenvereniging Heythuysen