Foto’s 2021 10 15 jaarvergadering

Op 11 augustus 1961 werd onze vereniging officieel opgericht, nu 60 jaar geleden. Vrijdag 15 oktober jl. hebben wij dit op een feestelijke wijze gevierd.

Na onze huishoudelijk ledenvergadering waren er een drietal gastsprekers (wethouder Mart Janssen, KBO Regiovoorzitter Midden-Limburg Jan Brouns en als hoofdgastspreker Prof. Dr. Tinie Kardol die een onderhoudende lezing gaf onder de titel:

‘Oud worden is niet voor watjes’.

Er bleek een grote belangstelling te zijn voor deze feestvergadering waar wij ongeveer 200 leden mochten begroeten.

Bij gelegenheid van dit jubileum hebben wij naspeuringen gedaan in onze geschiedenis en hoewel er van de eerste periode weinig informatie is overgebleven hebben we er toch een boekje over kunnen samenstellen, rijk voorzien van foto’s uit de oude archieven en van de laatste jaren.

Dit jubileumboekje hebben wij officieel aangeboden aan de drie sprekers en pastoor M. Vankan. Inmiddels is dit boekje door veel vrijwilligers huis aan huis in Heythuysen verspreid.

Daarmee willen wij bereiken dat ook niet leden kennis kunnen nemen van de vele activiteiten die onze vereniging verricht.

Wij kijken terug op een mooie viering van ons jubileum. Het heeft het bestuur gesterkt om samen met anderen vol energie de komende jaren activiteiten voor onze leden te organiseren en uw belangen te bepleiten bij de gemeente, provincie en ook op landelijk niveau. Ik wil graag mijn dank uitspreken aan alle bestuursleden en vele vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het welslagen van deze jubileumviering.

Namens het bestuur, Joos Jenniskens, voorzitter