2022 rabo club support

Rabo Club Support
Seniorenvereniging Heythuysen
Rabobank Peel, Maas en Leudal organiseert ook dit jaar weer
Rabo Clubsupport waarmee zij het lokale verenigingsleven ondersteunt.
De opbrengst is geheel afhankelijk van uw stem!
Om aan de stemming deel te nemen moet men per 1 januari 2022 lid zijn
van de Rabobank. Leden ontvangen vóór de stemperiode een unieke code
waarmee ze kunnen stemmen. U krijgt 3 stemmen toegewezen.
De stemperiode is van 5 tot en met 27 september.
Wij vragen u als lid van onze vereniging 1 stem uit te brengen op de
Seniorenvereniging Heythuysen. Wij voeren samen met Harmonie
L’Union deze actie. Geef 1 stem aan de Harmonie. De Harmonie adviseert haar leden en donateurs om ook 1 stem op de Seniorenvereniging uit te brengen. De ene dienst is de andere waard!
Ook dragen wij Heitser Burenhulp een warm hart toe. Het zou fijn zijn als u de derde stem gunt aan Heitser Burenhulp.
U bent uiteraard vrij uw eigen afweging te maken.
Er kan alleen per computer gestemd worden. Heeft u hierbij hulp nodig geef dit door aan een van de bestuursleden. Zij helpen u graag en zorgen ervoor dat uw stem niet verloren gaat.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Het bestuur van de Seniorenvereniging Heythuysen.