2023 01 20 Lezing NAH

De Bombardon, 20-01 2023. Lezing NAH. (Niet aangeboren hersenletsel)
De eerste dit jaar, door de commissie informatie, educatie en ontspanning, georganiseerde bijeenkomst van de seniorenvereniging zit erop.
Het is een heel bijzondere bijeenkomst geworden en dat ondanks het slechte weer( sneeuw). Ook de opkomst van onze leden was ruim.
Gastspreker Ron Coenen neemt ons als ervaringsdeskundige mee in zijn wereld, waarin alles anders is na een herseninfarct. Niet alleen fysiek heeft hij allerlei beperkingen, duidelijk zichtbaar in zijn geval, maar ook zijn er allerlei niet zichtbare veranderingen opgetreden in gedrag, spreken, denken en emoties.
Hij schroomt er niet voor, die aan ons mede te delen en hij schaamt zich ook niet om zijn emoties te laten zien.
Ron is een voorbeeld van menselijke kracht en doorzettingsvermogen.
Drie keer per week gaat hij naar de fysio en traint vervolgens in het fitnesscentrum en kan weer fietsen en muziek maken. Dit waren ook zijn grote hobby’s voor het infarct.
Hij verzorgt lezingen en presentaties op Hogeschool, is verbonden aan MAP (de mens achter de patiënt) en probeert lotgenoten te helpen.
Zijn doel van deze middag was om meer begrip te kweken bij de aanwezigen voor de vooral niet zichtbare beperkingen. Onder de aanwezigen zijn mensen, die na CVA (Cerebro Vasculair Accident) geen zichtbare afwijkingen hebben en wel beperkingen ondervinden in hun dagelijks leven .
Ook de invloed op partners, echtgenoten, kinderen en familie is aan bod gekomen.
Tenslotte een oproep, als je in aanraking komt met iemand met een scheve mond, verward praat, tintelingen in arm of been met uitval , bel onmiddellijk 112.
Hoe sneller de diagnose en behandeling opgestart worden, hoe groter de kans op gedeeltelijk herstel.
Op de site van NAH patiëntenvereniging is veel informatie te vinden.