Afscheid van 3 bestuursleden

23 mrt 2016

In de algemene ledenvergadering van vrijdag 18 maart j.l. nam onze vereniging afscheid van drie bestuursleden:
Jos Hubers-Storm, Helms Keuning-Jaspar en Albert van der Kop.

Uit handen van de regiovoorzitter KBO Midden-Limburg, de heer Kees Rijnierse, ontvingen zij de zilveren KBO speld als blijk van waardering voor hun inzet voor de senioren uit Heythuysen.

Jos Hubers-Storm was 12 jaar lid van de gemeenteraad en werd in 2007 bestuurslid van de Seniorenvereniging. Zij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging, met name als voorzitter van de educatiecommissie. Ongeveer 10 keer per jaar organiseerde zij met de commissieleden o.a. lezingen en workshops over tal van onderwerpen op het maatschappelijke vlak, op het gebied van gezondheid en hobby’s. De morgen over kunst & kitch was een belevenis, evenals een modeshow, die samen met De Waaier werd georganiseerd.
Jos blijft als vrijwilligster het adres voor de inzameling van overtollige medicijnen voor minder bedeelden in de derde wereld.

Albert van der Kop was 24 jaar lid van de gemeenteraad, waarvan 20 jaar wethouder. Deze ereburger van Heythuysen heeft vele verdiensten gehad voor Schutterij St. Nicolaas waarvan hij erevoorzitter is. In 2007 werd hij gekozen tot bestuurslid van de Seniorenvereniging en werd vicevoorzitter. Vanuit die functie vertegenwoordigde hij samen met de voorzitter vele jaren onze vereniging in allerlei overlegronden in gemeentelijk verband en in Midden-Limburg. Als voorzitter van de commissie Wonen, Welzijn en Zorg behartigde hij vol verve onze belangen om te komen tot geschikte huisvesting voor senioren.

Helms Keuning-Jaspar was in haar beroepsleven werkzaam in de wijkverpleging en zij kon haar ervaringen vanaf 2003 goed gebruiken in het bestuur van de Seniorenvereniging. Zij was enkele jaren voorzitter van de educatiecommissie en later vervulde zij haar taak bij de individuele belangenbehartiging. Altijd gepaard met de vereiste discretie. Zij was onder andere coördinator van de Vrijwillige Ouderenadviseurs en de belastingondersteuners. Tevens was zij lid van De Commissie Wonen, Welzijn en Zorg.

De Seniorenvereniging Heythuysen is veel dank verschuldigd aan Jos, Albert en Helms voor hun inzet en betrokkenheid bij onze vereniging.

Wij wensen hen een goede toekomst.

Bestuur Seniorenvereniging Heythuysen

Ga naar fotoalbum voor foto’s van de algemene ledenvergadering.

Reacties