Bestuursverkiezing jaarvergadering 18 maart

23 mrt 2016

Het bestuur heeft in de persoon van Ine Cranen een opvolger gevonden voor ons scheidend bestuurslid Jos Hubers. Het bestuur stelt de leden tijdens de jaarvergadering voor Ine Cranen te benoemen in het bestuur. Ine wordt door de leden bij acclamatie benoemd. Zij neemt als bestuurslid o.a. de taken van Jos over bij de educatiecommissie.
Als opvolger van ons scheidend bestuurslid Helms Keuning wordt Cocki Westerburgen tijdens de jaarvergadering voorgedragen als bestuurslid. Ook zij wordt door de leden bij acclamatie benoemd. Cocki neemt als bestuurslid o.a. de taken over van Helms Keuning in de commissie ouderenadvies.

Reacties