Presentatie ‘Sociale kaart’

17 jun 2016

OOG VOOR ELKAAR
Onder grote belangstelling heeft vrijdagmiddag jl. in het cultuurpodium De Bombardon de presentatie plaats gevonden van de “Sociale Info Kaart”.
Wethouder Richard Verheul nam de kaart in ontvangst van Cor Voermans, lid van de werkgroep, die deze kaart tot stand heeft gebracht. De wethouder vond het een goed initiatief en zou het toejuichen als de overige kernen van de gemeente Leudal dit initiatief zouden willen volgen. Hij vroeg wel aandacht om de kaart actueel te houden.
De sociale infokaart was een initiatief van de seniorenvereniging Heythuysen. Op 5 april jl. waren op uitnodiging van de seniorenvereniging een groot aantal hulporganisaties bijeen geweest om te onderzoeken hoe we op een duidelijker manier aan de inwoners van Heythuysen konden laten weten wat de doelstellingen waren van de diverse organisaties en hoe zij op de meest eenvoudige wijze met deze organisaties in contact konden komen.
Uit deze bijeenkomst is een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers uit de Zonnebloem, de Heitser Burenhulp, de Vrijwillige Ouderenadviseurs en de Seniorenvereniging Heythuysen.
Uiteindelijk heeft het overleg geresulteerd in het maken van een eenvoudige sociale informatiekaart waarop een 30-tal organisaties staan vermeld met hun website, telefoonnummer en een korte omschrijving van ieders doelstelling.
Na de presentatie van de sociale infokaart gaven een achttal vertegenwoordigers van hulporganisaties een korte presentatie van de doelstellingen en inhoud van hun organisaties.
Het ligt in de bedoeling om deze kaart op zeer korte termijn huis aan huis te verspreiden met het verzoek om dit handzame document ook bij de telefoon te leggen.
Alle zogenaamde eerstelijns hulporganisaties zijn op deze kaart vermeld.

Klik hier om naar de fotoalbum te gaan.

Reacties