Belangenbehartiging

Bij de Seniorenvereniging Heythuysen kunt u terecht voor adviesĀ over of hulp bij :

  • huurtoeslag en/of zorgtoeslag,
  • belastingen, zoals inkomstenbelasting
  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
  • maaltijdvoorziening, gezinszorg of andere zorgdiensten aan huis
  • zorgverzekering
  • woonproblemen
  • dagverzorging of opname in een verzorgingstehuis
  • schenkings- en erfrecht
  • advies over het gebruik van uw computer

Ook kunt u bij de Seniorenvereniging Heythuysen terecht voor hulp bij het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting.

Bel voor nadere inlichtingen naar
Mevrouw Cocki Westerburgen-van Hest
T. (0475) 492172
E. cocki.westerburgenvanhest@senioren-heythuysen.nl