2023 05 12 stadswandeling weert

Een mooie wandeling. Klik hier om naar verslag van deze excursie te gaan en om de forto’s gemaakt door Marianne Derks te bekijken.

Lees meer

2023 04 30 lentelunch

Kijk bij foto’s overzicht 2023 voor het verslag en foto’s.

Lees meer

2023 05 12 stadswandeling Weert

Op vrijdagmiddag 12 mei a.s. verzorgt de Stichting stadsgidsen Regio Weert een centrumwandeling voor onze seniorenvereniging. De rondleiding o.l.v. een gids start om 14.00 uur bij de oude poort van Kasteelpark Nijenborgh, Biest 1 in Weert. Via het centrum en de kerk wandelen we naar het klooster van de zusters Birgittinessen. Na afloop van de …

Lees meer

2023 03 29 ledenvergadering

Een ledenvergadering in de vroege avonduren, op 29 maart. Een succesvol experiment. Een volle zaal en meer bezoekers dan gebruikelijk. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over de activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd. En natuurlijk wat de organisatie van die activiteiten heeft gekost. Met applaus en veel waardering en …dank aan de penningmeester Jan Biemans …

Lees meer

2023 03 29 ledenvergadering

Een ledenvergadering in de vroege avonduren, op 29 maart. Een succesvol experiment. Een volle zaal en meer bezoekers dan gebruikelijk. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over de activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd. En natuurlijk wat de organisatie van die activiteiten heeft gekost. Met applaus en veel waardering en …dank aan de penningmeester Jan Biemans …

Lees meer

Vertrek bestuursleden

In de drukbezochte algemene ledenvergadering van woensdag 29 maart jl. hebben wij stilgestaan bij het vertrek van de bestuursleden Peter Naaijkens en Tonnie Horstermans. Peter Peter was bestuurslid vanaf februari 2017. Naast de gewone bestuurstaken heeft hij zich in het bijzonder bezig gehouden met de Commissie Wonen, Welzijn en Zorg. Hij was een van de …

Lees meer

Algemene ledenvergadering 

Op woensdag 29 maart 2023 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Seniorenvereniging plaats. Deze vergadering wordt gehouden in De Bombardon, St. Antoniusstraat 2, te Heythuysen, aanvang 19.00 uur. Inloop en ontvangst met koffie/thee en vlaai vanaf 18.30 uur. AGENDA. 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Verslag algemene ledenvergadering van …

Lees meer

cursus valpreventie

Zeker op de been, een cursus valpreventie. Bent u nog zeker op de been? Het kan zijn dat u met de jaren een beetje balans, stabiliteit of zelfvertrouwen bent kwijtgeraakt. Tijdens de cursus valpreventie wordt gedurende 10 weken aandacht besteed aan uw houding, balans, spierkracht en conditie. Ook wordt u geleerd hoe u overeind kunt …

Lees meer

Bewegen voor ouderen

Beste leden, Het is goed te bewegen om fit te blijven en gezond oud te worden. Ouderen ervaren drempels om te gaan sporten en bewegen. Om welke reden dan ook wordt niet of te weinig bewogen. Ervaar jij ook drempels om (meer) te bewegen. Wellicht kan dit beweegprogramma jou daarbij helpen. Het duurt 10 weken, …

Lees meer

2023 02 10 Oud Hollandse spellen

Klik hier om naar de foto’s te gaan. Foto’s gemaakt door Ton Moonen.

Lees meer