Eenmalige energietoeslag

Eenmalige energietoeslag 2022.
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag krijgen van € 1.300,–* . Dit bedrag is bedoeld om inwoners te helpen bij het betalen van de hoge energierekening.
Wanneer kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Leudal als u op de aanvraagdatum:
– 21 jaar of ouder bent; en
– in de gemeente Leudal woont; en
– een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfs
vergunning heeft; en
– een laag inkomen heeft.
Wat is een laag inkomen?
Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstands-norm, die voor u geldt.
Voor een alleenstaande vanaf de AOW leeftijd is dat € 1382,89 netto per maand en voor een gezin/samenwonenden € 1872,49 netto per maand.
Informatie en ondersteuning.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente (https://www.leudal.nl/eenmalige-energietoeslag-2022).
U kunt ook de ouderenadviseur van onze vereniging vragen om informatie, maar zeker ook voor hulp bij het aanvragen van de energietoeslag 2022. Bel dan even Cocki Westerburgen, 0621221405
De energietoeslag 2022 kunt u aanvragen tot en met 31 december 2022.
* De toeslag was eerst € 800,–. Heeft u deze al aangevraagd dan
hoeft u niets te doen. De toeslag wordt automatisch verhoogd
naar € 1.300,–.