IN MEMORIAM AD HEESEMANS

Op 10 februari jongstleden is onze secretaris Ad Heesemans overleden na een ziekbed van enkele maanden.

Ad was vanaf 2014 secretaris van onze vereniging. In de afgelopen 8 jaar heeft hij deze functie met volle inzet en betrokkenheid vorm gegeven.

Onze recreatieve activiteiten als ook de belangenbehartiging voor ouderen hadden zijn volle aandacht.

Bij de viering van het 60-jarig jubileum van onze vereniging op 15 oktober 2021 trad Ad, ondanks zijn ziek zijn, nog op als onze dagvoorzitter.

Achter de microfoon voelde Ad zich thuis, niet alleen bij onze vereniging, maar ook bij al zijn activiteiten voor de  H. Nicolaas Parochie en als voorzitter van Mannenkoor “De Leudalzangers”.

Ad was betrokken bij de totstandkoming van Heitser Burenhulp. Nadat deze als zelfstandige stichting verder ging bleef hij als vrijwilliger actief. Ook hier heeft hij zijn steentje ruimschoots bijgedragen.

Wij zullen ons Ad blijven herinneren als een sociale, betrokken en warme persoonlijkheid.

Onze Seniorenvereniging in het bijzonder en de gemeenschap Heythuysen is hem veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn echtgenote Rieky en de (klein)kinderen heel veel sterkte.

Moge hij rusten in vrede.