Vertrek bestuursleden

In de drukbezochte algemene ledenvergadering van woensdag 29 maart jl. hebben wij stilgestaan bij het vertrek van de bestuursleden Peter Naaijkens en Tonnie Horstermans.

Peter

Peter was bestuurslid vanaf februari 2017. Naast de gewone bestuurstaken heeft hij zich in het bijzonder bezig gehouden met de Commissie Wonen, Welzijn en Zorg.

Hij was een van de kartrekkers van de bijzondere kerstpakketten actie voor onze leden in december 2020 tijdens de coronacrisis. De Zomer Vakantieweek was een initiatief van Peter.

Dankzij zijn grote inzet is dit een groot succes geworden.

Een bijzonder woord van dank aan echtgenote Dymphe die zich als vrijwilliger en lid van de Commissie Ontspanning en Educatie zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging.

Tonnie

Tonnie werd in maart 2015 lid van ons bestuur en kreeg daar als belangrijke taak de coördinatie van het Meer Bewegen voor Ouderen. Deze taak heeft zij vele jaren met verve vervuld. Zij was de initiatiefnemer van het eetpunt dat wij sedert januari 2016 samen met Stichting Heytser Burenhulp organiseren.

Daarnaast was Tonnie ook een actief bestuurslid bij vele activiteiten, waaronder wandelingen in de natuur, betrokkenheid bij de Ontmoetingsmiddag op de donderdagmiddag in de Bombardon en de kerstviering.

Namens het bestuur van KBO Limburg werd aan haar, na 8 jaar bestuurslidmaatschap,  de zilveren speld van de KBO uitgereikt door Jan Brouns, voorzitter van de Regio Midden-Limburg van de KBO. Ook echtgenoot Harrie zijn wij zeer veel dank verschuldigd voor zijn vele vrijwilligerswerk voor onze vereniging.

Peter en Tonnie, bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid en vooral ook voor jullie bereidheid om als vrijwilliger actief te blijven voor onze verening.