Algemene ledenvergadering

5 juni 2023

Aantal keer gelezen: 301

Een ledenvergadering in de vroege avonduren, op 29 maart. Een succesvol experiment. Een volle zaal en meer bezoekers dan gebruikelijk.

Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over de activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd. En natuurlijk wat de organisatie van die activiteiten heeft gekost. Met applaus en veel waardering en …dank aan de penningmeester Jan Biemans hebben de leden ingestemd.

Voor 2023 zijn het programma van activiteiten en de begroting gepresenteerd en door de ledenvergadering goedgekeurd. De contributie voor 2023 blijft € 22,50. Vermeld moet daarbij worden dat waarschijnlijk weer een beroep wordt gedaan op de algemene reserve.

Van de bestuursleden Tonnie Horstermans en Peter Naaijkens hebben we afscheid genomen. Met dank voor hun jarenlange betrokken, gedreven en kundige inzet voor de vereniging. Applaus en dank ook voor hun partners Harrie en Dymphe. Voor de seniorenvereniging hebben zij veel betekend, in de organisatie en uitvoering van activiteiten.

Als sluitstuk van de ledenvergadering heeft Rob Eijkelenboom een lezing gegeven over nut en noodzaak van beweging en voeding voor de senioren. De leden hebben veel nuttige maar vooral bruikbare tips gehoord. Een heel interessante lezing.

Het bestuur dankt de aanwezige leden hartelijk voor hun inbreng en betrokkenheid. En graag tot een volgende keer.

Deel dit bericht via uw favoriete platform