Commissie Wonen – Welzijn – Zorg

Een goede leefsituatie en -omgeving is belangrijk voor zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie.

De Seniorenvereniging is vertegenwoordigd in de Stichting Wonen Leudal (SWL ). De doelstelling van deze stichting is de belangenbehartiging van senioren en mensen met een beperking op het gebied van nieuw te bouwen woningen en van renovatieprojecten. Met de gemeente en bouwers worden in de beginfase de belangen en wensen van onze doelgroepen besproken. Dat leidt uiteindelijk tot duurzame en levensloopbestendige (huur)woningen. Hiertoe heeft SWL een convenant afgesloten met de gemeente.

Mobiliteit

Een ander aandachtspunt is mobiliteit. Veel senioren zijn afhankelijk van openbaar vervoer, dat moet er zijn en toegankelijk zijn. Dat betekent goed vertakt in de dorpen en ook aangepast voor mensen met een fysieke beperking.

Positieve gezondheid

Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, beweging en zingeving, daar gaat het allemaal om. Het vertrekpunt is dat senioren die goed voor zichzelf zorgen ook van betekenis kunnen zijn voor een ander. We moeten daarnaast oog hebben voor de kwetsbaarheid van senioren: fysiek, psychisch maar vaak ook financieel.

Meer informatie? Neem contact op met (wordt nog doorgegeven).

Aantal keer bekeken: 1.004