Erelidmaatschap Joos Jenniskens

30 maart 2024

Aantal keer gelezen: 165

Tijdens de ledenvergadering op 27 maart 2024 in De Bombardon wordt Joos Jenniskens benoemd als erelid van Seniorenvereniging Heythuysen. Zijn opvolger, Gert van der Steen, spreekt hem toe.

Voor mijn 1e formele handeling als voorzitter wil ik me nog één keer richten tot mijn vertrekkende voorganger Joos Jenniskens. Want een vrijwilliger van zijn statuur en met z’n tomeloze inzet gedurende vele jaren in soms zeer uitdagende tijden (denk hierbij o.a. aan de recente Corona-periode) kunnen we hem toch niet zomaar laten vertrekken.

Beste Joos, daarom heeft het bestuur, en conform de mogelijkheden die de statuten van onze vereniging daarvoor beschikbaar stelt, gemeend om de Algemene Ledenvergadering voor te stellen jou, Joseph Hendrikus Maria (Joos) Jenniskens, te benoemen tot Erelid van Seniorenvereniging Heythuysen.

Het bestuur gaat ervan uit dat deze voordracht door de leden gedragen wordt en dat we dus de voordracht bij acclamatie kunnen bekrachtigen. Is dat correct beste mensen?

Daar hoort natuurlijk een fraai certificaat bij dat wij je hierbij ter herinnering overhandigen.

Hierbij ook mijn dank aan Giel Derks voor het maken van het certificaat.

Joos nogmaals onze dank en van harte gefeliciteerd met het erelidmaatschap.

 

Deel dit bericht via uw favoriete platform