28 januari

Alzheimer Café Leudal

Elke vierde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) vindt er een themabijeenkomst plaats. Deelname hieraan is gratis en dat geldt ook voor koffie en thee. Voor overige consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

Verschillende vormen van dementie

Uitleg over verschillende vormen van dementie, zoals Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewy body dementie.
Gastspreker: specialist ouderengeneeskunde

In het kort

  • Alzheimer Café Leudal
  • Datum: 28 januari
  • Aanvang: 19:30 uur
  • Einde: 21:00 uur
  • Locatie: Zorgcentrum Beek en Bos

Aantal keer bekeken: 20

Deel deze activiteit op het platform van uw keuze!