Gert van der Steen, onze nieuwe voorzitter

30 maart 2024

Aantal keer gelezen: 298

Tijdens de ledenvergadering op 27 maart 2024 in De Bombardon wordt Gert van der Steen benoemd als lid van het bestuur en als voorzitter van Seniorenvereniging Heythuysen. Hieronder zijn eerste toespraak als kersverse voorzitter.

Beste leden,

Allereerst natuurlijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal jullie niet teleurstellen en ga, samen met de andere leden van het vernieuwde bestuur, ervoor zorgen dat onze vereniging ook de komende jaren blijft bloeien, groeien én boeien.

Ik wil de komende tijd met heel veel mensen binnen de vereniging in gesprek gaan, om te horen wat jullie verwachten … wat jullie leuk vinden … wat jullie belangrijk vinden … en waar jullie wellicht zorgen over hebben. Dat zal ik o.a. doen door het organiseren van koffie-uurtjes met de werktitel “een uur met het bestuur”. En ook door de diverse activiteiten te bezoeken. Die activiteiten zijn belangrijk voor onze leden. Met elkaar moeten we er dus goed voor zorgen dat die activiteiten blijven voortbestaan. Dat is voor mij speerpunt nummer 1 voor de komende jaren.

Maar dit vraagt gelijk ook wél onze aandacht. Al die activiteiten kunnen niet bestaan zonder vrijwilligersinzet. Iedere bijdrage helpt om een mooi en fijn verenigingsleven mogelijk te maken. Maar we zijn er ook van afhankelijk; zonder vrijwilligers geen rijk verenigingsleven.

Gelukkig hebben we nu veel en enthousiaste vrijwilligers in onze vereniging. Maar ook vrijwilligers worden ouder en haken op enig moment af.

Ik heb de persoonlijke overtuiging dat ieder mens kwaliteiten heeft die voor een ander interessant, leuk of nuttig kunnen zijn. Ik wil daarom een bekende uitspraak van John F. Kennedy uit begin jaren ’60 wat omvormen naar onze vereniging: “Vraag niet alleen wat de seniorenvereniging voor jou kan doen, maar vraag je ook eens af wat jij voor de vereniging kunt betekenen”. Laten we ook hierover eens met elkaar verder praten.

Ik realiseer me dat we de komende jaren als senioren en ouderen, én dus ook als seniorenvereniging, te maken krijgen met de nodige uitdagingen: vergrijzing en ontgroening, toename van ziekten als dementie, woningnood, armoede, veranderende zorg en een fors hogere behoefte aan mantelzorg en burenhulp.

Belangenbehartiging maar zeker ook de vraag ‘wat kunnen we zelf doen’ zal dus de komende tijd meer aandacht en tijd van ons bestuur vragen. Naast het in stand houden van de vele mooie verenigingsactiviteiten zal dit dus voor mij speerpunt nummer 2 worden.

Deel dit bericht via uw favoriete platform