Mantelzorgattentie en -compliment

26 augustus 2023

Aantal keer gelezen: 310

Op vrijdag 1 september start de inschrijving voor de mantelzorgattentie en het mantelzorgcompliment. Dan komen op de website van de gemeente Leudal 2 inschrijfformulieren online. Inschrijven is mogelijk van 1 september tot 1 oktober.

Mantelzorgattentie

De mantelzorgattentie is een presentje dat iedereen voor een mantelzorger kan aanvragen. De attentie is een onderdeel van de Dag van de Mantelzorg en wordt met een persoonlijke boodschap rond 10 november bij de mantelzorger thuis bezorgd. Degene waarvoor gezorgd wordt dient in de gemeente Leudal te wonen. De mantelzorger zelf hoeft niet in de gemeente Leudal te wonen.

Meer info: Mantelzorgattentie | Gemeente Leudal

Mantelzorgcompliment

De gemeente biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Dit doet de gemeente omdat mantelzorgers een hele bijzondere plek innemen in de samenleving vanwege hun zorg aan een naaste. Een van de manieren waarop de gemeente haar mantelzorgers waardeert is door een geldbedrag beschikbaar te stellen van €50,-. Dit geldbedrag heet het mantelzorgcompliment.

Meer info: Mantelzorgcompliment | Gemeente Leudal

Algemene informatie over mantelzorg in Leudal is te lezen via: Mantelzorg | Gemeente Leudal

Deel dit bericht via uw favoriete platform