Algemene ledenvergadering

27 maart 2024

Seniorenvereniging Heythuysen, een ondernemende, energieke en gezellige vereniging waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. Ook in 2023 hebben we dat helemaal waargemaakt. Heel veel activiteiten hebben we gedaan. Gezonde, gezellige, ontspannende, interessante, geweldig mooie en culinaire. Activiteiten die met bewegen, ontmoeten, informatie en belangenbehartiging te maken hebben.

Mogelijk gemaakt door de geweldige en enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers. Super hartelijk dank!

De financiële controlecommissie heeft het financiële beheer met 5 sterren bekroond. Dankjewel Jan. Ook Thieu Wagemans en Marcel Stawniak dank voor de (financiële) controle-activiteiten.

Een geringe verhoging van de contributie moet de begroting voor 2024 sluitend maken. Die wordt € 25 per jaar.

Afscheid … Adrie van Bruggen, Ine Cranen en Cocki Westerburgen gaan het bestuur verlaten. Jeanne Boonen, sinds 14 jaar bestuursassistent en hoofdredacteur van het Infoblad, geeft het stokje door. Jarenlang hebben zij zich betrokken, gedreven en kundig ingezet voor de vereniging. Super en  hartelijk bedankt.

Nieuwkomers Marianne Derks, Ger Hermans en Gert van der Steen gaan samen met oudgedienden Jan Biemans en Bert van Tilburg het bestuur vormen. Met Gert van der Steen als jonge en ambitieuze voorzitter.

En dan … ook Joos Jenniskens neemt afscheid. Het gezicht van onze seniorenvereniging. 14 Jaren bestuurslid, waarvan 4 jaren penningmeester en 10 jaren voorzitter. Onvoorwaardelijk, betrokken en met een groot sociaal hart heeft hij zich altijd ingezet voor de vereniging. Het erelidmaatschap van de seniorenvereniging heeft Joos dan ook zeker en dik verdiend. Joos,  dank dank dank.

Harm Hoekstra (directeur) en Mariëlle Tijssen (zorgmanager) van zorgcentrum Beek & Bos hebben als sluitstuk van de algemene ledenvergadering een lezing gegeven over de ontwikkelingen in de zorg. Actueel en heel interessant.

Voor de doelgroep met gehoorbeperkingen is de schrijftolk ingeschakeld. Een primeur en een groot succes. En de schrijftolk is een blijvertje. Ook bij andere activiteiten.

Het bestuur dankt de aanwezige leden hartelijk voor hun inbreng en betrokkenheid. En graag tot een volgende keer.

Deze pagina is 208 keer bekeken