Terugvragen contributie

30 april 2024

Aantal keer gelezen: 76

KBO leden die een collectief aanvullend KBO-pakket hebben afgesloten bijVG Z kunnen de contributie die zij betalen aan de KBO-afdeling (max € 25p.j.) terugvragen. Als ze dat pakket hebben afgesloten staat op hun polis het volgende collectiviteitsnummer 87727778. Terugvragen contributie gaat als volgt. Stuur (een kopie van) het bewijs van inschrijving of betalingsbewijs.

Belangrijk om goed te controleren of onderstaande informatie hier duidelijk op vermeld staat:
– naam van de afdeling;
– lidmaatschapsnummer;
– klantnummer, naam en geboortedatum van de zorgverzekering bij VGZ;
– de looptijd van het lidmaatschap (periode en jaar);
– het bedrag van het lidmaatschap dat men heeft betaald.

Declaraties zijn eenvoudig in te dienen via Mijn VGZ of de VGZ app. Per post kan ook: zorgverzekeraar VGZ, postbus 25030, 5600 RS Eindhoven.

Ook CZ biedt de mogelijkheid om de kosten van het lidmaatschap van de KBO (max € 25 p.j.) terug te vragen. Maar let op: dat is alleen mogelijk met
de collectieve aanvullende verzekering “KBO-leden”. Dat is deze verzekering: Collectieve zorgverzekering via uw ledenorganisatie – CZ. Op de polis staat dan het collectiviteitsnummer 015587444. Bij een andere CZ verzekering kan de contributie dus NIET worden teruggevraagd.
Hoe gaat het terugvragen van de contributie in zijn werk?

Via de CZ app, te downloaden via deze link Een andere mogelijkheid is dat online te doen via Mijn CZ . Als het lastig is om dit online te regelen kan het
ook per post. Leden moeteen dan de originele factuur van de KBO-afdeling met daarop duidelijk aangegeven het relatienummer van CZ, naam, adres,
lidmaatschapsnummer van de KBO en op welk jaar het lidmaatschap betrekking heeft, sturen naar: CZ, Postbus 4226, 5004 JE Tilburg

Deel dit bericht via uw favoriete platform