Vrijwilligers gezocht …

9 januari 2024

Aantal keer gelezen: 282

Komend voorjaar vindt de Goede Doelen Actie weer plaats. In de week van 8 april 2024 worden de envelopjes met brief huis aan huis in Heythuysen verspreid. De week erna, van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april 2024 worden de envelopjes met inhoud weer opgehaald.

We zoeken hiervoor nog enkele vrijwilligers, die zo veel mogelijk in hun eigen straat rond zullen gaan. Het verdelen van de envelopjes gaat meestal snel, natuurlijk ook afhankelijk van de lengte van de straat. Het ophalen ervan met de gesloten bus kost meer tijd, ook omdat er soms ook nog een tweede keer aangebeld moet worden.

Bij een gemiddelde straat van 25 huizen duren de werkzaamheden bij elkaar maximaal twee uur en voor de rest wordt u volledig ondersteund door uw coördinator. Deze bezorgt de envelopjes en de bus bij u thuis en haalt deze weer op. De opbrengst wordt centraal geteld en verdeeld onder de goede doelen.

Als veel gebruik wordt gemaakt van de QR-code in de brief, verkort dit de duur van de werkzaamheden. Mensen kunnen deze code namelijk scannen met hun telefoon en vervolgens verschijnt een melding, waarop geklikt kan worden; de bankApp opent zich automatisch. Er is dan op het scherm te zien, dat er € 10,00 als donatie is ingevuld, maar dat bedrag kan aangepast worden. Indien de donatie zo plaatsvindt, wordt gevraagd om het logo van de Stichting Goede Doelen uit te knippen en op de voordeur te plakken. De collectant hoeft dan niet niet meer aan te bellen en dat scheelt tijd!

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, bel dan met Janny Heuijerjans (06-40517283) of Clara Meuter (06-53702937).

Deel dit bericht via uw favoriete platform